KONTAKT

FIT-CARE
Mgr. Jana Prokešová, fyzioterapeut

Napíšte nám

O nás

PhDr. Jana Prokešová – fyzioterapeut. Som absolventka Trnavskej univerzity v špecializácií liečebná telesná výchova a fyzioterapia. Prax v odbore vykonávam od roku 1994. Prax som získala na I. ortopedickej klinike v Bratislave, pracovala som v súkromnej rehabilitačnej klinike v Bratislave a v detskom rehabilitačnom dennom stacionári v Bratislave. V roku 2014 som sa zaradila do systému vzdelávania pregraduálneho a aj postgraduálneho vzdelávania fyzioterapeutov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave na katedre Fyzioterapie.
Som absolventkou ďalšieho vzdelávania v odbore fyzioterapia v špecializačných štúdiach Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému a Špecializácia fyzioterapia v športe.
Som držiteľkou certifikátov v Reflexnej terapií podľa Vojtu, Fyzioterapia lymfedému a certifikátu v Mobilizačných technikách.