CENNÍK

Výkon Cena
Mäkké a mobilizačné techniky 40 €
Zdravotná masáž 40 €
Segmentálna reflexná masáž 40 €
Individuálna pohybová terapia 40 €
Individuálna pohybová terapia - permanentka 11 cvič. 300 €
Cvičenie detí do 3 rokov 20 €
Cvičenie konceptu Bobath a Vojtovej reflexnej terapie 20 €
Vstupné vyšetrenie a konzultácia 40 €
Fyzikálne procedúry
Elektroterapia 10 €
Ultrazvuk 10 €
Laser 10 €
Lymfodrenáž prístrojová 20 €

O nás

PhDr. Jana Prokešová – fyzioterapeut. Som absolventka Trnavskej univerzity v špecializácií liečebná telesná výchova a fyzioterapia. Prax v odbore vykonávam od roku 1994. Prax som získala na I. ortopedickej klinike v Bratislave, pracovala som v súkromnej rehabilitačnej klinike v Bratislave a v detskom rehabilitačnom dennom stacionári v Bratislave. V roku 2014 som sa zaradila do systému vzdelávania pregraduálneho a aj postgraduálneho vzdelávania fyzioterapeutov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave na katedre Fyzioterapie.
Som absolventkou ďalšieho vzdelávania v odbore fyzioterapia v špecializačných štúdiach Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému a Špecializácia fyzioterapia v športe.
Som držiteľkou certifikátov v Reflexnej terapií podľa Vojtu, Fyzioterapia lymfedému a certifikátu v Mobilizačných technikách.