FIT-CARE
Zverte sa do rúk odborníka
Čítať viac
Špecializované fyzioterapeutické zariadenie

FIT-CARE

- ponúka komplexnú starostlivosť o ľudí s bolesťami svalového aparátu a ochoreniami spôsobenými poruchou svalovej funkcie. Zaoberá sa udržaním funkcie pri degeneratívnych ochoreniach na kĺboch končatín aj chrbtice a poradenstvom ako si udržať najlepší stav ochorenia;

- je určené pre všetky vekové kategórie s rôznymi poruchami svalovo-kostrovej funkcie, svalovej dysbalancie, poškodeniami po športových úrazoch, po chirurgických zákrokoch, neurologických poruchách;

FIT-CARE sa zaoberá

problémami pohybového aparátu

Cvičenia na poruchy pohybového aparátu

Základom pre dobrú funkciu organizmu je optimálny stav svalového napätia a celková rovnováha medzi zaťažením organizmu a relaxáciou. Pravidelným a vhodným tréningom svalstva sa dá dosiahnuť adekvátne napätie svalstva, ktoré je dôležité pre udržanie oporného aparátu - kostry - v stave, kedy dokáže zniesť zvýšenú záťaž a spracovávať stresy.

Odborným vedením a zodpovedným prístupom, udržiavaním dobrej životosprávy vieme spoločne Vášmu trápeniu dať "AHOJ". Zverte sa do rúk odborníka a uvidíte.

Zaoberáme sa predovšetkým:

Zostava cvikov pre ľudí so svalovou hypotóniou
Čítať
článok

Zostava cvikov pre ľudí so svalovou hypotóniou

In: Revue medicíny v praxi 4
august/september 2004, str. 23
Cvičenia pre pacientov s plochými nohami
Čítať
článok

Cvičenia pre pacientov s plochými nohami

In: Revue medicíny v praxi 6
december 2003/január 2004, str. 18
Kondičné cvičenia pre chlapcov
Čítať
článok

Kondičné cvičenia pre chlapcov

In: Revue medicíny v praxi 1
február/marec 2004, str. 32

O nás

PhDr. Jana Prokešová – fyzioterapeut. Som absolventka Trnavskej univerzity v špecializácií liečebná telesná výchova a fyzioterapia. Prax v odbore vykonávam od roku 1994. Prax som získala na I. ortopedickej klinike v Bratislave, pracovala som v súkromnej rehabilitačnej klinike v Bratislave a v detskom rehabilitačnom dennom stacionári v Bratislave. V roku 2014 som sa zaradila do systému vzdelávania pregraduálneho a aj postgraduálneho vzdelávania fyzioterapeutov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave na katedre Fyzioterapie.
Som absolventkou ďalšieho vzdelávania v odbore fyzioterapia v špecializačných štúdiach Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému a Špecializácia fyzioterapia v športe.
Som držiteľkou certifikátov v Reflexnej terapií podľa Vojtu, Fyzioterapia lymfedému a certifikátu v Mobilizačných technikách.