CVIČENIA A RADY

Cvičenia pre pacientov s plochými nohami
Čítať
článok

Cvičenia pre pacientov s plochými nohami

In: Revue medicíny v praxi 6, december 2003/január 2004, str. 18
Kondičné cvičenia pre chlapcov
Čítať
článok

Kondičné cvičenia pre chlapcov

In: Revue medicíny v praxi 1
február/marec 2004, str. 32
Kondičné cvičenia pre chlapcov
Čítať
článok

Skolióza - zostava cvikov pre pacientov mladšieho veku

In: Revue medicíny v praxi 2, apríl/máj 2004, str. 15
Cvičenia pre pacientov s plochými nohami
Čítať
článok

Cvičenia pre pacientov s reumatoidnou artritídou

In: Revue medicíny v praxi 3, jún/júl 2004, str. 31
Zostava cvikov pre ľudí so svalovou hypotóniou
Čítať
článok

Zostava cvikov pre ľudí so svalovou hypotóniou

In: Revue medicíny v praxi 4, august/september 2004, str. 23
Kondičné cvičenia pre dorastovú mládež
Čítať
článok

Kondičné cvičenie pre dorastovú mládež

In: Revue medicíny v praxi 2, apríl/máj 2005, str. 18
Zostava cvikov pri bolestivej krčnej chrbtici
Čítať
článok

Zostava cvikov pri bolestivej krčnej chrbtici

In: Revue medicíny v praxi 5, október/november 2005, str. 34

O nás

PhDr. Jana Prokešová – fyzioterapeut. Som absolventka Trnavskej univerzity v špecializácií liečebná telesná výchova a fyzioterapia. Prax v odbore vykonávam od roku 1994. Prax som získala na I. ortopedickej klinike v Bratislave, pracovala som v súkromnej rehabilitačnej klinike v Bratislave a v detskom rehabilitačnom dennom stacionári v Bratislave. V roku 2014 som sa zaradila do systému vzdelávania pregraduálneho a aj postgraduálneho vzdelávania fyzioterapeutov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave na katedre Fyzioterapie.
Som absolventkou ďalšieho vzdelávania v odbore fyzioterapia v špecializačných štúdiach Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému a Špecializácia fyzioterapia v športe.
Som držiteľkou certifikátov v Reflexnej terapií podľa Vojtu, Fyzioterapia lymfedému a certifikátu v Mobilizačných technikách.