CERTIFIKÁTY

O nás

Mgr. Jana Prokešová - fyzioterapeut, prax v odbore vykonávam od r. 1994. Pracovala som na I. ortopedickej klinike a v súkromnom rehabilitačnom zariadení v Bratislave. Som absolventka Trnavskej Univerzity, v špecializácii liečebná telesná výchova a fyzioterapia.

Cvičenia Pilates

  • Streda o 9.00 hod. a 18.00 hod.
  • Termín je potrebné vopred dohodnúť.